• Vietnam: +84 24-38216192
  • telin@telin.com.vn


Cơ cấu

BAN LÃNH ĐẠO


Mr_Hai_CEO.jpg Chủ tịch, kiêm Tổng Giám Đốc
Lê Tuấn Hải
Ms_Nghia.jpg Phó tổng giám đốc Bất động sản Dân dụng
Lê Thị Nghĩa
Mr_Son.jpg Phó Tổng giám đốc Bất động sản Công nghiệp
Hoàng Thiếu Sơn
Mr_Huong.jpg Phó tổng giám đốc TM&KT
Lê Văn Hướng
   Ms_Bien.jpgPhó tổng giám đốc Tài chính
Nguyễn Thị Biên