• Vietnam: +84 24-38216192
  • telin@telin.com.vn


Dự án 50 hecta tại BắcNinh (tham gia cổ đông)