• Vietnam: +84 24-38216192
  • telin@telin.com.vn


Dự án khu công nghiệp Quang Minh 2 (8.5 hecta)