Telin
Công ty CP Kỹ nghệ & Hạ tầng TelinCông ty CP Kỹ nghệ & Hạ tầng TelinCông ty CP Kỹ nghệ & Hạ tầng TelinCông ty CP Kỹ nghệ & Hạ tầng Telin
Lĩnh vực hoạt động
Thầu hoàn thiện
Thầu hoàn thiện
Thương mại
Thương mại
Bất động sản
Bất động sản
Dịch vụ kỹ thuật
Dịch vụ kỹ thuật

Logo Telin Address Công ty CP Kỹ nghệ & Hạ tầng Telin
Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 45 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà nội
Tel: 04-38216192  /  Fax: 04-39764763  /  Web: www.telin.vn

Top