• Hotline:0987993330
  • telin@telin.com.vn


Ban lãnh đạo tập đoànChủ tịch Hội Đồng Quản Trị:

LÊ TUẤN HẢI

1.jpg
 
 
Tổng giám đốc:

HOÀNG THIẾU SƠN

2.jpg

 
Phó Tổng giám đốc:

LÊ THỊ NGHĨA

3.jpg

 
Phó Tổng giám đốc:

LÊ VĂN HƯỚNG

4.jpg

 
Phó Tổng giám đốc:

NGUYỄN THỊ BIÊN

5.jpg

 
Phó Tổng giám đốc:

NGUYỄN MINH CƯỜNG

6.jpg