• Vietnam: +84 24-38216192
  • telin@telin.com.vn


Giới thiệu chung

Quá trình hình thành và phát triển

  • Ngày 09/09/1995 thành lập Công ty TNHH Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin
  • Ngày 22/08/2007 chuyển đổi thành Công ty cổ phần Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin
    Ngày 11/12/2018 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn TELIN (TELIN GROUP) 

Lĩnh vực kinh doanh chính

  • 1. Đầu tư kinh doanh bất động sản dân dụng và công nghiệp.
  • 2. Đầu tư năng lượng sạch & tái tạo.
  • 3. Thương mại & kỹ thuật.

Công ty thành viên


Công ty Cổ phần TENSA