• Vietnam: +84 24-38216192
 • telin@telin.com.vn


Giới thiệu chung

Quá trình hình thành và phát triển

 • Ngày 09/09/1995 thành lập Công ty TNHH Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin
 • Ngày 22/08/2007 chuyển đổi thành Công ty cổ phần Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin
  Ngày 11/12/2018 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn TELIN (TELIN GROUP) 

Lĩnh vực kinh doanh chính

 • 1. Đầu tư kinh doanh bất động sản dân dụng và công nghiệp.
 • 2. Đầu tư năng lượng sạch & tái tạo.
 • 3. Thương mại & kỹ thuật.

Công ty thành viên

 • Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông COMTEC
  website: www.comtec.com.vn

 • Công ty Cổ phần DEBORAH
  website: www.deborah.vn

 • Công ty Cổ phần Cơ điện TELIN
  website: www.telinme.vn

 • Công ty Cổ phần Cơ điện TENSA
  website: www.telin.vn

 • Công ty Cổ phần Hạ tầng công nghiệp & đo thị TELIN (TELIN PARK)
  website: www.telin.vn