• Hotline:0987993330
  • telin@telin.com.vn


ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 10/04/2020, Ông Hoàng Thiếu Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Telin đã trao tặng số tiền 50.000.000 đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho Ủy ban mặt trận tổ quốc Viêt Nam xã Kim Nỗ.

ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19


db7daa933e2ec5709c3f.jpg