• Hotline:0987993330
  • telin@telin.com.vn


Dự án 45 hecta tại TP. Huế (tham gia cổ đông)

Dự án mang tên Ecogarden
- Có diện tích 45 ha nằm trong Khu đô thị An Vân Dương, TP. Huế
- Với tổng diện tích khoảng 1.400 ha.
- Theo dự kiến, Ecogarden sẽ được thực hiện và hoàn thiện trong 8 năm.

Dự án 45 hecta tại TP. Huế (tham gia cổ đông)