• Hotline:0987993330
 • telin@telin.com.vn


Giới thiệu chungLĩnh vực hoạt động

 • Đầu tư và phát triển các dự án bất động sản
 • Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp.
 • Kinh doanh bất động sản: văn phòng cho thuê, mua bán bất động sản
 • Các dịch vụ liên quan đến bất động sản: môi giới, định giá...
Các đối tác chính
 • Công ty AG Ingo - Singapore
 • Công ty West Green - Canada
 • Công ty CP Contrexim1
 • Công ty CP ĐT & XD Thành Nam - COTANA.
 • Công ty CP tư vấn thiết kế Hà nội
 • Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt nam ( BIDV) 
 • Ngân hàng TIÊN PHONG Bank
 • Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà nội