• Vietnam: +84 24-38216192
 • telin@telin.com.vn


Giới thiệu chung

Đầu tư và phát triển các dự án Bất động sản
Quản lý và kinh doanh Bất động sản
Các dịch vụ liên quan

Giới thiệu chung

Lĩnh vực hoạt động

 • Đầu tư và phát triển các dự án bất động sản
 • Kinh doanh bất động sản: văn phòng cho thuê, mua bán bất động sản
 • Các dịch vụ liên quan đến bất động sản: môi giới, định giá...
Các đối tác chính
 • Công ty AG Ingo - Singapore
 • Công ty West Green - Canada
 • Công ty CP Contrexim1
 • Công ty CP ĐT & XD Thành Nam - COTANA.
 • Công ty CP tư vấn thiết kế Hà nội
 • Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt nam ( BIDV) 
 • Ngân hàng TIÊN PHONG Bank
 • Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà nội