• Vietnam: +84 24-38216192
  • telin@telin.com.vn


TELIN vật tư công nghiệp

Cung cấp điện cực và các vật tư khác cho các nhà máy luyện thép và nhà máy sản suất phốt pho tại Việt Nam  telin-vat-tu-thep-1.png
telin-vat-tu-thep-2.png


KHÁCH HÀNG CHỦ ĐẠO

telin-vat-tu-thep-3.png
telin-vat-tu-thep-4.png
telin-vat-tu-thep-5.png
telin-vat-tu-thep-6.png
telin-vat-tu-thep-7.png
telin-vat-tu-thep-8.png