• Hotline:0987993330
  • telin@telin.com.vn


Vật tư công nghiệp

Cung cấp điện cực và các vật tư khác cho các nhà máy luyện thép và nhà máy sản suất phốt pho tại Việt Nam  telin-vat-tu-thep-1.png
telin-vat-tu-thep-2.png


KHÁCH HÀNG CHỦ ĐẠO

telin-vat-tu-thep-3.png
telin-vat-tu-thep-4.png
telin-vat-tu-thep-5.png
telin-vat-tu-thep-6.png
telin-vat-tu-thep-7.png
telin-vat-tu-thep-8.png